...svojím prístupom vytvárame spokojných zákazníkov

Spoločnosť TUBICON bola založená v roku 2014.

Už od jej vzniku si kladieme za cieľ byť stabilným hráčom pri komplexných dodávkach strojnotechnologických celkov. K splneniu tohto cieľa nám napomáhajú skúsenosti nášho tímu načerpané pri uskutočňovaní diel realizovaných:

- v jadrových elektrárňach
- v tepelných elektrárňach
- vo vodných elektrárňach
- pre petrochemický priemysel
- pre famaceutický priemysel
- pre plynárenský priemysel

Hlavným zameraním spoločnosti je realizácia diela na kľúč, ale tiež poskytnutie jednej z nasledujúcich služieb:

- vypracovanie projektovej dokumentácie
- dodávka materiálu
- montáž

Spoločnosť je špecializovaná na potrubné rozvody, oceľové konštrukcie a ďalšie prislúchajúce strojnotechnologické zariadenia.

Pevne veríme, že aj Vám môžeme byť nápomocný, preto nás neváhajte kontaktovať.